Haagen Dazs ~ Matthew仔好想食

媽媽常教Matthew, I for Ice-cream, 最近, 有實物示範了! 
HD的雙球雪糕在做買二送二優惠, 上週日爸媽也帶Matthew去吃了~
爸爸的鐵膽仍是冧酒提子+綠茶 (真專一!!)
媽媽生下Matthew後, 口味卻有點改變, 放棄了昔日最愛的belgian chocolate
改選了strawberry cheesecake及coffee, 兩杯盛惠$52  


元朗廣場店還不錯, 設有少量堂食位, 爸媽可以舒舒服服坐下來吃
大概深得媽媽真傳, Matthew仔美食觸覺一流, 一開始已經眼甘甘望著雪糕了! 


爸爸開動了, Matthew仔馬上開張小口, 很想把雪糕吞進小肚子的樣子!! 


哎呀呀, 可你只得七個月不夠, 不可以那麼早吃雪糕呢...
結果, 雪糕送進了爸爸的咀裡~~ 


爸爸再筆多匙, Matthew仔仍是一臉渴望的模樣
不過當然也是一樣的吃不到 



嘩, 有人試圖阻止爸爸吃進口呢, 好惡啊!!! 



為食Matthew仔, 等你長大到2-3歲, 媽媽再買給你一起吃吧! 
p.s. 優惠做到本月15日, 還有一星期不夠, 大家要吃請趁早

沒有留言:

發佈留言